15 tháng 4, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Rồi có thể ngày mai"Rồi có thể ngày mai tôi sẽ lại đi tìm
Ký ức cũ nằm trong hòm thư cũ
Mùa phả gió vào hồn ru tôi ngủ
Quên một thời xa xót... mất nhau

Rồi có thể ngày mai, ngày kia em cũng sẽ chợt nhói đau
Khi vô tình đưa con dạo chơi ngang căn nhà tôi ở
Mùa cũ thì trùng trùng nỗi nhớ
Mùa mới cũng vừa thay áo mất rồi

Rồi có thể ngày mai
Tôi không còn là tôi
Và rồi em cũng chẳng là em nữa...
(ST)

0 comments: