11 tháng 4, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo kết quả đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Hà TâyCông ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) thông báo kết quả đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần In và Thương mại Hà Tây như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần In và Thương mại Hà Tây.

2. Địa chỉ doanh nghiệp: Số 15 Quang Trung, Phường Quan Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Số lượng quyền mua chào bán: 54,401 quyền mua cổ phần phổ thông.
Nhà đầu tư sở hữu 1 quyền mua được mua 3,5 cổ phần Công ty cổ phần in và thương mại Hà Tây phát hành thêm trong đợt tăng vốn từ 2,4 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thời gian nhận đăng ký: từ Từ 08h30 ngày 19/03/2013 đến 16h30 ngày 10/04/2013.

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 NĐT.
Trong đó:  Tổ chức: 0 NĐT                     Cá nhân: 05 NĐT

6. Tổng khối lượng quyền mua đăng ký:  270,205 Quyền mua
Trong đó: Tổ chức: 0 Quyền mua            Cá nhân: 270,205 Quyền mua

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá:  
Nộp trực tiếp tại địa điểm đấu giá muộn nhất 15h00 ngày 15/04/2013.
Nộp phiếu qua đường bưu điện chậm nhất 12h00 ngày 15/04/2013.

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 phút ngày 15/04/2013 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia: 30 Nguyễn Du , Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

0 comments: