16 tháng 4, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo kết quả thực hiện đấu giá quyền mua tại Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) xin báo cáo về kết quả thực hiện đấu giá quyền mua tại Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây như sau: 

Giá khởi điểm
5,200 đồng/quyền
Khối lượng chào bán
54,041.7 quyền mua
Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:
05 nhà đầu tư
Số nhà đầu tư là cá nhân trong nước:
05 nhà đầu tư
Số nhà đầu tư là tổ chức trong nước:
0 nhà đầu tư
Số nhà đầu tư nước ngoài:
0 nhà đầu tư
Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá:
04 nhà đầu tư
Tổng số lượng quyền mua đăng ký tham dự hợp lệ:
270,205 quyền mua
Giá trúng cao nhất:
5,300 đồng/quyền
Giá trúng thấp nhất:
5,300 đồng/quyền
Giá đấu thành công bình quân:
5,300 đồng/quyền
Số lượng cổ phần bán được:
54,401.7 quyền mua

Thời gian nhận lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá từ 19/04/2013 đến hết ngày 22/04/2013. 

Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá từ 19/04/2013 đến hết ngày 29/04/2013.

Trân trọng cảm ơn.

0 comments: