17 tháng 4, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam và ngày Quốc Tế Lao Động

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN) sẽ nghỉ giao dịch vào các ngày sau:

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương:
  • Nghỉ giao dịch từ thứ Sáu, ngày 19/04/2013.
  • Tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Hai, ngày 22/04/2013.
Ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động:
  • Nghỉ giao dịch từ thứ Hai, ngày 29/04/2013 đến hết thứ Tư, ngày 01/05/2013.
  • Tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Năm, ngày 02/05/2013.
Theo đó, Công ty Chứng khoán IRS cũng sẽ nghỉ vào các ngày nói trên theo thông báo của hai Sở.

IRS xin trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư. Chúc Quý Nhà đầu tư sẽ có những ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc!

0 comments: