9 tháng 12, 2010

3 comments:

TTCK VN vô địch, thẳng tiến đến 500 !!!

hãy cổ vũ nữa cho Chứng vô địch đi bà con ơi.
IRS cứ đi lễ là Chứng lên, sướng thật !

VN vô địch, IRS No1 :D
Thánh Gióng bay thẳng lên trời sau khi đánh giặc, CK sẽ bay thẳng lên 500 điểm sau khi IRS đi lễ về ^_^