26 tháng 10, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Tự sự" của Lưu Quang Vũ


Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm???

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai!

1 comments:

Bài thơ hay và ý nghĩa quá! :)