6 tháng 10, 2011

XẢ STRESS: "RANH" NGÔN !


  • Có thể có những người phụ nữ không bao giờ phản bội chồng mình, nhưng không thể có người phụ nữ chỉ phản bội chồng mình một lần duy nhất.
  • Một người phụ nữ đoan chính không chỉ cần biết cởi bỏ y phục một cách chậm rãi, mà còn phải biết mặc váy áo vào thật nhanh.
  • Người đàn ông hạnh phúc là người có vợ già và xe mới. Người đàn ông bất hạnh là người có vợ trẻ và xe cũ.
  • Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm.
  • Càng có tuổi thì cơ hội yêu nhau tới đầu bạc răng long càng lớn.
  • Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
  • Hạnh phúc, đó là khi có sức khỏe tốt và trí nhớ tồi.

(St)

0 comments: