13 tháng 7, 2010

Em đi bơi thuyền trên phố Đại La

Em đi bơi thuyền trên phố Đại La
Xung quanh nước ngập tận đến lưng nhà...

Ý kiến của bạn:

0 comments: