12 tháng 7, 2010

Góc nhìn hài hước cho cuộc sống thêm vui...


Đừng buồn em nhé, lợn rồi cũng phải lên thớt thôi!


Nhìn cái giề? Nỡm ạ...


Trước em, anh yêu có mỗi... 3 cô, anh thề!!!


Vì cuộc sống là... luôn chờ đợi!


Răng - Hàm - Mặt


An ninh...


Xương chắc... Vị thơm...


Mệt quá thân ta này...


Lê Bích

2 comments:

Trước em, anh yêu mỗi …ba cô.
Sau em, chắc chắn sẽ ít hơn thế, anh thề!!! Hì…

đang buồn đến mấy, nhìn những bức ảnh này là thấy hết buồn ngay... Ôi! cuộc sống mến thương....