27 tháng 5, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài hát "Nụ cười"

Hãy nghe bài hát này để lòng chúng ta xóa tan u ám, thêm yêu cuộc đời, vứt hết muộn phiền, rủ bỏ âu lo......và hãy cười để thấy mình thêm xinh đẹp, yêu đời!

0 comments: