5 tháng 5, 2011

XẢ STRESSSSS: Đến thượng đế cũng phải cười

Thằng kia... chết với bà! =))

Câu cá. =))

Cưỡi trâu vẫn... đội đầu mũ bảo hiểm. =))


Các cụ vẫn ... mãi mãi tuổi 20! =))

0 comments: