24 tháng 5, 2011

XẢ STRESS: Đuổi hình bắt chữ cùng IRS

Mời mọi người cùng "nhào zô" để giật giải nào!!!

Hình 1Hình 2Hình 3Hình 4

5 comments:

Hình 1: Vầng trăng khóc
Hình 2: Bàn đạp
Hình 3: Sao hỏa
Hình 4: Hoa tiến

Hình 1: Vầng trăng khóc
Hình 2: Bàn đạp
Hình 3: sao hỏa
Hình 4: Hoa màu

Hình 1: Vầng trăng khóc
Hình 2: Bàn đạp
Hình 3: Sao hỏa
Hình 4: Ngũ sắc

Hình 1: Vầng trăng khóc
Hình 2: Bàn đạp
Hình 3: Sao Hỏa
Hình 4: Hoa mẫu đơn

Hình 1: Vầng trăng khóc
Hình 2: Bàn đạp
Hình 3: Sao Hỏa
Hình 4: Hoa ngũ sắc