30 tháng 5, 2011

KY NĂNG SỐNG: Phòng chống đuối nước trong mùa hè


Để phòng chết đuối bạn ơi,
E-Bơi xin dặn mấy lời sau đây:

Đừng lên đò chở quá đầy!
Đừng đi bơi lội giữa ngày bão giông! 

Trẻ nhỏ bơi, người lớn trông,
Ao, chuôm rào kín thì không việc gì 

Suối, hồ, sông biển … hiểm nguy,
Học sinh, trẻ nhỏ chớ đi một mình 

Mặt nước bằng phẳng, lặng thinh,
Nhưng bao tai họa đang rình đợi ta

Hố sâu, đất sụp, bùn sa…
Gặp nơi như thế, sẽ là nguy thôi

Ăn no đừng tắm bạn ơi,
Dạ dày nó “kiện”, “chuột” thời “rút” gân

Tập bơi nên chọn chỗ gần,
Nước nông, quen thuộc, khi cần kêu to

“Qua sông thì phải luỵ đò”,
Áo phao nên mặc để cho an toàn 

Thi bơi, nhảy cắm, đùa càn,
Nơi nước sâu, xiết xin ngàn lần không 

Thấy người gặp nạn nơi sông,
Nếu không bơi giỏi thì không nên liều

Nhanh chân, nhanh miệng ta kêu,
Gọi người đến cứu là điều khôn ngoan

Vui chơi nhưng phải an toàn,
Không nhảy xuống nước khi toàn mồ hôi

(Theo TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm E-Bơi, Hà Nội)

0 comments: