14 tháng 7, 2011

KỸ NĂNG SỐNG: Video tuyên truyền ATGT đậm tính nhân văn

Những năm qua, chúng ta đã biết đến nhiều hình ảnh và video tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) chủ yếu gợi nỗi sợ hãi của người xem, như mối đe dọa phải hầu tòa, bị thương tật hay thiệt mạng nếu không tuân thủ nguyên tắc an toàn. Video dưới đây khác hẳn. Đoạn video quay chậm này do Hiệp hội an toàn giao thông Sussex ở Anh thực hiện, không nhắm vào sự sợ hãi để tuyên truyền ATGT mà vẫn rất ấn tượng, tác động tới tâm lý người xem.
Thông điệp những người làm video muốn gửi tới người xem đơn giản là “Hãy luôn cài dây an toàn”.

1 comments:

Clip xem ấn tượng và cảm động quá! :)