26 tháng 7, 2011

IRS thông báo về việc ủy quyền giao dịch của NĐT theo Thông tư 74/2011/TT- BTC


Công ty Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý NĐT một số nội dung chính cần thực hiện liên quan đến TK giao dịch ủy quyền của NĐT tại IRS kể từ ngày 1/8/2011 như sau:

1. Các hình thức ủy quyền giao dịch
• Ủy quyền bằng hợp đồng ủy quyền cho IRS.
• Ủy quyền bằng hợp đồng ủy quyền cho cá nhân khác (không phải là nhân viên IRS).

2. Nội dung và phạm vi ủy quyền
Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải ký hợp đồng ủy quyền (mẫu hợp đồng do IRS cung cấp) trong đó nêu rõ nội dung và phạm vi ủy quyền giữa hai bên.

3. Ủy quyền như thế nào?
NĐT có thể ký hợp đồng ủy quyền theo mẫu do IRS cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng.

Nhằm tạo thuận lợi cho NĐT, IRS phối hợp với Phòng Công chứng cung cấp dịch vụ công chứng trực tiếp tại sàn GD 30 Nguyễn Du từ 27/7 – 29/7/2011 (mức phí thu đối với NĐT là 140.000 VND/hợp đồng).

4. Thủ tục và giấy tờ cần thiết
• Người ủy quyền và người được ủy quyền phải có mặt để ký hợp đồng ủy quyền.
• CMTND (bản gốc và photo) của người ủy quyền và người được ủy quyền.
• Hợp đồng mở TK tại IRS.

IRS xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý NĐT !

0 comments: