20 tháng 7, 2011

5 comments:

1. Lậy bốn phương trời được ngủ ngon
2. Sang nắng chiều mưa
3. Trang báo ngoi sao chấm net
4. Vượt tường lửa

1: Lậy tứ phương cho được chăn ấm đệm êm.
2: Sáng nắng chiều mưa.
3: Tam sao thất bản
4: Cầu lửa.

1. có bệnh thì vái tứ phương
2. sáng nắng chiều mưa
3. tam sao thất bản
4. bức tường lửa

1. có bệnh vái tứ phương
2. sáng nắng chiều mưa
3. tam sao thất bản
4. cháy rừng