14 tháng 12, 2009

1 comments:

tham quan xứ LẠNG
Ngay thứ 7 thật tuyệt vời.Chúng tôi những NDT của IRS dến LANG SƠN với nhiều tâm trạng sau những ngày căng thẳng thần kinh vì sự lao dốc của VNI.
di lễ MẪU dể cầu tài,cầu lộc,cầu cho bảng diện tử trở lại màu xanh,cầu cho NDT giảm thua lổ dến mức thấp nhất,chưa dám mong dến lãi.
Nói theo tâm linh thì THÁNH dã thấu hiểu dược tâm trạng của NDT.IRS cùng với sự thành tâm của những người di hành hương về dất MẪU,nên thật diệu kỳ,ngày dầu tiên của tuần giao dịch,mầu xanh dã tràn ngập bảng diện tử,VNI dã tăng diểm và tâm lý NDT.IRS dã ổn dịnh lại (những người lễ bái như chúng tôi thường suy diễn như vậy dấy )
Qủa là thiếu sót nếu quên nói lời cám ơn dến lãnh dạo CtyCK IRS .
Trươc tình hình thị trường CK lao dốc như vậy,NDT luôn lo lắng,căng thăng,buồn chán.Lãnh dao IRS dã tìm mọi biện pháp hỗ trợ NDT dể chia sẻ những rủi ro,căng thẳng. Một trong những cách chia sẻ dó là tổ chức cho NDT di tham quan xứ LẠNG dể giảm bớt căng thẳng,ổn dịnh tinh thần cho những ngày giao dịch tới,dồng thời thực hiện dược nguyện vọng tâm linh của NDT .
sau một ngày tham qu,an du lịch và lễ MẪU ,NDT chúng tôi thấy thoải mái,vui vẻ và tự tin hơn dể bước vào dợt giao dịch mới.
Chung tôi rất hiểu những suy nghĩ và việc làm của lãnh dạo CTy CK IRS dối với NDT, các bạn có tâm,có tài,dề cao dạo dức nghề nghiệp . Diều này không phải CTy CK nào cũng cớ dược.
Một lần nữa xin cảm ơn ban lãnh dạo IRS rất nhiều.


14/12/09 T.D