17 tháng 12, 2009

Vô đề...^^

Nhà đầu tư
Lạy Trời, lạy Phật, lạy tất tật Thánh thần
Các Ngài mau ngó xuống Trần mà xem
Dân chúng đang hồn xiêu phách lạc
Dẫm đạp nhau chạy thoát lấy thân
Các Ngài ở xa cũng như gần
Xót thương dân chúng xoay vần một phen
Ngài hóa phép cho Xanh trở lại
Rồi lại Trắng bên Phải bảng đi
Nhất tâm sám hối cằu Đấng từ bi
Cho chúng sinh hoàn hồn trở lại ..

Đấng từ bi
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân...

(St)1 comments:

Rất thú vị với bài thơ vui về chứng khoán này!