11 tháng 12, 2009

GIẤC MƠ CHỨNG KHOÁN !

Thi bui này không chơi chng khoán
Người ta bo mình chng thc thi
Nhìn thy ai cũng kiếm ra li ???
Thôi thì liu ta chơi trăm triu...

Mi vài ngày kiếm ra trăm mt
Xoay thêm vào cho được hai trăm
Mua mt "anh" nghe nói s tăng
Ngi ch mãi ch toàn thy xung !?

Bn thân mình tr nên lung cung
Đã lên sàn li mun tr lui
Nhưng bây gi đang gp "vn xui"
Kêu bán hoài mà không được khp

Thôi thì đành, "con xe" bán nt
Tr tin vay đúng hn người ta
Xong ly tri bán được "phiếu" ra
Xa rồi hỡi giấc mơ chng khoán ???

0 comments: