27 tháng 12, 2009

SIGNSJason, un homme célibataire, s'ennuie tellement car il est célibataire...
Mais un jour au travail, il va faire une rencontre...

2 comments:

Khi trái tim cần tìm đến nhau, họ có muôn vàn cách thể hiện. Khi đã cảm thấy thuộc về nhau, ngôn ngữ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là “Không lời”.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Ta nhìn nhau qua khung cửa ấy
Mỉm cười e thẹn, thế là Yêu
...
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Ta nhìn nhau qua khung cửa ấy
Viết lời trao gửi, thế là Yêu
...
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Anh nhìn em qua khung cửa ấy
Em xa rồi, anh bối rối, thế là Yêu
...
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Ta gặp nhau trên lối hẹn ấy
Rồi thương, rồi nhớ, thế là Yêu!