30 tháng 12, 2009

Nếu như bạn muốn làm vừa lòng tất cả mọi người


Một người đàn ông, một cậu bé con và 1 con lừa đang trên đường đi đến thị trấn nhỏ. Cậu bé cưỡi trên lưng con lừa và người đàn ông đi bộ dắt con lừa.

Họ đi qua 1 một số người và những người này đang xì xào rằng thật là đáng xấu hổ khi người đàn ông lớn tuổi rồi mà phải đi bộ còn cậu bé thì vẫn thản nhiên ngồi trên lưng lừa. Người đàn ông và cậu bé con bàn nhau rằng có lẽ những lời chỉ trích kia là đúng và thế là họ đổi vị thế cho nhau.

Sau đó, một số người nhìn thấy họ và lại chỉ trỏ: “Thật là đáng xấu hổ, anh ta lớn thế kia rồi mà bắt cậu bé con đi bộ.”

Cả 2 quyết định là cùng nhau đi bộ.

Đi được 1 đoạn, những người đi đường lại chú ý và xì xào, họ cho rằng 2 người này thật ngốc khi có lừa mà không biết cưỡi để cả 2 phải đi bộ.

Và thế là, họ quyết định cả 2 cùng cưỡi lừa.

Chưa kịp vui mừng vì không phải đi bộ, họ lại gặp mấy người đi đường với những lời chỉ trích khó nghe: “Thật là đáng xấu hổ khi 2 người kia bắt con lừa tội nghiệp chở nặng như vậy.”

Cậu bé và người đàn ông nghĩ rằng những lời chỉ trích đó rất đúng và quyết định cả 2 sẽ vác con lừa trên vai.

Khi đi qua cầu, 2 người tuột mất lừa và cả 2 cùng rơi xuống suối.

Bài học rút ra: “Trong cuộc sống, nếu như bạn có tham vọng làm vừa lòng tất cả mọi người thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế đấy!"

(St)

0 comments: