18 tháng 6, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bức tranh đồng quê mùa gặt


Những cánh đồng lúa chín trải dài đến cuối chân trời. Khắp nơi người người hăng say lao động, tiếng nói cười âm vang. Đồng quê đã vào mùa thu hoạch.

Đường về
Chiều trên cánh đồng
Tấp nập mùa lúa chín
Gặt lúa
Lúa năm nay được mùa
Gánh lúa chở về
Trên cánh đồng quê hương
Nỗi vất vả của người nông dân

0 comments: