5 tháng 6, 2012

NHỊP SỐNG IRS: HoSE thí điểm triển khai lệnh thị trường từ ngày 2/7


S giao dch Chng khoán TP. H Chí Minh (HoSE) cho biết, s trin khai thí đim lnh th trường trong vòng 3 tháng, thi gian thc hin bt đu t 2/7/2012.

Lnh th trường là lnh mua chng khoán ti mc giá bán thp nht hoc lnh bán chng khoán ti mc giá mua cao nht hin có trên th trường. 

Nguyên tắc khớp lệnh
1.  Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh thị trường bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp. 

2.  Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn nhưng không thể so khớp tiếp tục được nữa do khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. 

Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. 

Mt s lưu ý khi s dng lnh thị trường
Với  đặc  điểm “chấp nhận mức giá thị trường” lệnh thị trường không đặt ra mức giá cụ thể, lệnh sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường. Vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc khi sử dụng. 

Do có độ trễ trong quá trình xử lý của hệ thống giao dịch, lệnh thị trường có thể bị từ chối nếu hệ thống giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh xác định giá mở cửa hoặc hệ thống đang chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều. 

IRS xin trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư.  Kính chúc Quý Nhà đầu tư sức khỏe, hạnh phúc và giao dịch chứng khoán thành công!

0 comments: