12 tháng 6, 2012

Nhịp đập thị trường ngày 12/06/2012


VNINDEX
Sự do dự của phiên giao dịch hôm qua dường như làm cho nhà đầu tư đang mất kiên nhẫn và áp lực bán ra mạnh mẽ trong phiên hôm nay khi Vnindex xuất hiện thân nến với mẫu hình Black Marubozu. Sự xuất hiện của mẫu hình hiện tại như một dấu hiệu cảnh báo xu hướng giảm trước đó sẽ có khả năng tiếp tục diễn ra trên Vnindex.
Phá thủng vùng Fibo 38,2% thì nhiều khả năng một lần nữa Vnindex sẽ test lại vùng giá hỗ trợ tại vùng Fibo 50%.

Kết luận: Đối với diễn biến hiện tại của thị trường nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát. Và có thể cân nhắc khi Vnindex test lại vùng hỗ trợ Fibo 50%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng trên Vnindex trong thời gian tới.

HNXINDEX
Trong ba phiên giao dịch trở lại đây Hnxindex đang có những đặc điểm của một trạng thái đi ngang rất ngắn hạn. Khối lượng đặt mua và khối lượng đặt bán đều gia tăng song, khối lượng đặt bán lớn hơn khối lượng đặt mua. Trung bình lệnh mua giảm, trung bình lệnh bán tăng. Tuy nhiên, chênh lệch nhau không đáng kể.
Sto nhanh cho tín hiệu điều chỉnh sau nhịp hồi phục trên Hnxindex vừa qua. PS MACD Histogram mọc trên mốc 0 cho thấy dấu hiệu của một xu hướng giảm có tín hiệu chững lại và yếu hơn so với trước đó. Song, tín hiệu cải thiện về mặt xu hướng trên Hnxindex vẫn đang dao động với biên độ hẹp và khá rủi ro.

Kết luận: Với những tín hiệu hiện tại. Nếu một lần nữa Hnxindex không xuyên thủng qua vùng 71,5 điểm và vẫn dao động trong kênh xu hướng ở hình bên thì nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng thấp.


0 comments: