19 tháng 10, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Bàn tay mẹ"

Món quà ngày 20/10 dành tặng những người MẸ...


Bàn tay mẹ
Bế chúng con
Bàn tay mẹ
Chăm chúng con
Cơm con ăn
Tay mẹ nấu
Nước con uống
Tay mẹ đun
Trời nóng bức
Gió từ tay mẹ
Con ngủ ngon
Trời giá rét
Cũng từ tay mẹ
Ủ ấm con
Bàn tay mẹ
Vì chúng con
Từ tay mẹ
Con lớn khôn.

(Tác giả: Tạ Hữu Yên)

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.


0 comments: