15 tháng 10, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Đồng quê thân thương xứ Đoài


Những cánh đồng xứ Đoài (các tỉnh phía Tây Hà Nội) xanh ngắt, trải dài đến cuối chân trời...


Đồng lúa xã Hòa Ngô, Quốc Oai, Hà Tây.
Đồng lúa ven đê sông Thao, Tam Nông, Phú Thọ.
Cánh đồng sáng mai.
Cánh đồng ven đê Thày, Quốc Oai, Hà Nội.
Cánh đồng hoa màu ven đê.
Trên cánh đồng xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội.
Những bờ vùng sót lại từ thời bao cấp trên cánh đồng của các xã: Liên Hiệp (Phúc Thọ); Hương Ngải (Thạch Thất); Hiệp Thuận (Phúc Thọ).

0 comments: