27 tháng 2, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Linh vật rắn năm 2013 - Hợp và Kỵ

Năm Quý Tỵ (2013) có hình tượng là con rắn. Có người coi rắn là con vật độc ác, lạnh lùng. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng, rắn tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành và trường thọ.

  Ngoài ra, rắn còn tượng trưng cho tài phú, vì có truyền thuyết, rắn có vương quốc riêng của nó ở dưới lòng đất, trong đó có vô số kho báu. Vậy năm nay, vật phẩm phong thuỷ hình rắn nên đặt ở đâu và những người tuổi nào sử dụng thì thích hợp?
  Theo dân gian, mỗi năm đều có một vị thần Thái tuế cai quản, được gọi là Thái tuế tinh quân, quản lý hoạ phúc, lành dữ trong năm đó. Trong mỗi năm, sẽ có những người có những mối quan hệ “hình, xung, phá, hại” với Thái tuế. Năm Tỵ này, người có chi của năm sinh là Tỵ bị coi là phạm Thái tuế; người có chi của năm sinh là Hợi bị coi là xung Thái tuế; người có chi năm sinh là Dần, Thân bị coi là hình Thái tuế; người có chi năm sinh là Dần là hại Thái tuế. Dù là một trong hình thức nào thì khi phạm Thái tuế đều bị ảnh hưởng không tốt. Người xưa có nói: “Thái tuế chiếu vào thân, vô phúc lại tai ương”. Vì thế, những người có chi của năm sinh nêu trên không nên sử dụng vật phẩm hình rắn trong năm 2013 này.
  Những người thích hợp để sử dụng vật phẩm hình rắn là người có chi năm sinh là Sửu, Dậu và Thân, vì Sửu và Dậu có mối quan hệ tam hợp với Tỵ, còn Thân là lục hợp với Tỵ. Vật phẩm này nếu không đeo trên người như một món đồ trang sức (vòng, nhẫn), mà bày trong nhà, thì nên đặt tại các phương vị sau để tăng linh khí: phương Đông Nam, vì đây là phương vị của Tỵ; phương Tây Nam, vì đây là phương vị lục hợp với Tỵ; phương Tây và Đông Bắc, vì đây là phương vị tam hợp với Tỵ; không nên đặt tại phương Tây Bắc, vì đây là phương xung của Tỵ.
  Những người phạm Thái tuế năm 2013 có thể mang bên mình linh vật phong thuỷ hình con giáp có mối quan hệ tam hợp với tuổi năm sinh để hoá giải. Cụ thể: người tuổi Tỵ nên sử dụng linh vật Dậu, Sửu; người tuổi Hợi nên sử dụng linh vật Mão, Mùi; người tuổi Dần nên sử dụng linh vật Ngọ, Tuất; người tuổi Thân nên sử dụng linh vật Tý, Thìn. Linh vật dùng để hoá giải ảnh hưởng của Thái tuế được làm từ ngọc quý được coi là tốt nhất, nhất là khi có màu sắc phù hợp với ngũ hành bản mệnh: đồng hành hoặc tương sinh với ngũ hành bản mệnh.
  Xét mối quan hệ tương hợp, từng tuổi sẽ có mối quan hệ tam hợp, lục hợp với các con vật khác trong 12 con giáp như sau: người tuổi Tý hợp với linh vật Sửu, Thìn, Thân, nên đặt trong nhà theo phương vị thích hợp hoặc mang theo bên mình để thúc đẩy sự phát triển của bản thân. Cách lựa chọn này sẽ tốt hơn việc sử dụng con giáp theo tuổi năm sinh. Tương tự, người tuổi Sửu hợp với Tý, Tỵ, Dậu; người tuổi Dần hợp với Hợi, Ngọ, Tuất; người tuổi Mão hợp với Tuất, Hợi, Mùi; người tuổi Thìn hợp với Dậu, Thân, Tý; người tuổi Tỵ hợp với Thân, Dậu, Sửu; người tuổi Ngọ hợp với Mùi, Dần, Tuất; người tuổi Mùi hợp với Ngọ, Hợi, Mão; người tuổi Thân hợp với Tỵ, Tý, Thìn; người tuổi Dậu hợp với Tuất, Tỵ, Sửu; người tuổi Tuất hợp với Dậu, Dần, Ngọ; người tuổi Hợi hợp với Dần, Mùi, Mão.
  Phương vị thích hợp để đặt các linh vật là: linh vật Tý nên đặt tại phương Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Đông Nam, tránh đặt tại phương Nam; linh vật Sửu nên đặt tại phương Đông Bắc, Bắc, Đông Nam, Tây, tránh đặt tại phương Tây Nam; linh vật Dần nên đặt tại phương Đông Bắc, Tây Bắc, Nam, tránh đặt tại phương Tây Nam; linh vật Mão nên đặt tại phương Đông, Tây Bắc, Tây Nam, tránh đặt tại phương Tây; linh vật Thìn nên đặt tại phương Đông Nam, Tây, Bắc, Tây Nam, tránh đặt tại phương Tây Bắc; linh vật Tỵ (xem ở trên); linh vật Ngọ nên đặt tại phương Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, tránh đặt tại phương Bắc; linh vật Mùi nên đặt tại phương Tây Nam, Nam, Tây Bắc, Đông, tránh đặt tại phương Đông Bắc; linh vật Thân nên đặt tại phương Tây Nam, Đông Nam, Bắc, tránh đặt tại phương Đông Bắc; linh vật Dậu nên đặt tại phương Tây, Đông Nam, Đông Bắc, tránh đặt tại phương Đông; linh vật Tuất nên đặt tại phương Tây Bắc, Đông, Đông Bắc, Nam, tránh đặt tại phương Đông Nam; linh vật Hợi nên đặt tại phương Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Tây Nam, tránh đặt tại phương Đông Nam.
  (St)

0 comments: