18 tháng 3, 2013

XẢ STRESSSSSSSSSS: Mười điều vợ dặnLàm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn chớ sai một điều
Thứ nhất không được nhậu nhiều
Đúng năm rưỡi chiều là phải hồi gia
Thứ Hai không được lân la
Những nơi thư giãn mat xa mát gần
Thứ Ba cứ mỗi cuối chiều
Chở vợ đi sắm áo quần thời trang
Thứ Tư tiền thưởng tiền lương
Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời
Thứ Năm vợ có lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe
Thứ Sáu tiền định đổi xe
Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng
Thứ Bảy là phải thật siêng
Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ
Thứ Tám không được có bồ
Không được tơ tưởng mấy cô chân dài
Thứ Chín không được bạc bài
Không chơi đề đóm có ngày tàn gia
Thứ Mười không được bê tha
Việc nước chu tất việc nhà đảm đang. =))
(St)

0 comments: