24 tháng 8, 2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo về việc rút ngắn thời gian thanh toán về 9h00 ngày T+3 kể từ ngày 04/09/2012


Ngày 15/08/2012, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08/05/2012.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/09/2012. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD nhằm đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán về 9h00 ngày T+3 đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (thay vì 15h00 ngày T+3 như hiện nay).

Điều này có nghĩa, nhà đầu tư sẽ được phép bán CK trong ngày thứ ba sau khi mua (T+3) thay vì phải đợi đến sáng ngày thứ tư (T+4) như từ trước đến nay.

Được biết, UBCKNN cũng đang xem xét thời điểm thích hợp trong năm nay để nới rộng biên độ giao dịch trên hai sàn (hiện biên độ giao dịch trên sàn TP.HCM là +/- 5% và sàn Hà Nội là +/- 7%).

IRS trân trọng thông báo và kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán thành công!

0 comments: