8 tháng 8, 2012

XẢ STRESS: Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua

Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P12
                                                            Nàng Rose gặp hạn

Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P12
                                                  Áo len "xông hơi tại nhà" của em
                                                        
Xong Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P12
                                                      Phút ý tứ của nàng mèo


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P11
                                                        Tiết kiệm tối đa không gian


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P11
                                            Ba lô cừu cực độc, mới xuất hiện trên thị trường


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P9
Buồn buồn dắt chồng đi chơi

Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P9
                                                          Chông chênh chòng chành


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P9
                                                     Anh hùng không phân biệt giống loài


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P6
                                                           Mùa đông mà... lạnh lắm!


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P6
                                                            Muỗi cũng phải bó tay.


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P4
                                                              Thất tình lại rượu lại bia


Những bức ảnh hài hước không thể bỏ qua P4

Sôn-gô-ku cũng không có kiểu tóc đẹp bằng ta đâu.

0 comments: