18 tháng 1, 2011

Góc Paparazi: Đi lễ Bà Chúa Kho1001 phong cách khấn
Quá thảnh thơi !!! 

 Có gì mà anh Nghĩa cười vui vậy nhỉ?
 Họ đang làm gì thế nhỉ?
 Còn cô ấy, cô ấy đang làm gì?
 Cocolee: "Ổi gì mà to thế" o_O
Trời, sao ai cũng gục hết cả rồi vậy

1 comments:

Mrs. Hằng cười thế kia mà anh Tổng vẫn ngủ ngon lành được kìa.