9 tháng 7, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Đoàn kết là sức mạnh

Ai cũng hiểu đoàn kết là sức mạnh để cùng thực hiện một mục tiêu, một ước mơ, mục đích chung. Ước mơ và mục tiêu càng to lớn thì sự đoàn kết lại càng quan trọng. Clip hoạt hình " Đoàn kết là sức mạnh" là một lời khuyên hữu ích cho mọi người, cho dù đối phương có mạnh đến đâu, sự khó khăn có lớn đến đâu, chỉ cần mọi người cùng chung sức , chúng ta có thể hướng thới  sự thành công

0 comments: