28 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tình yêu hay Trái đắng! (Phần 1)


Kính thưa các anh các ch trong toà son Báo!
Tôi luôn c
m thy dn vt lương tâm mình; luôn có cm giác mình đã ngp sâu trong b kh cuc đời, càng vùng quy càng không th dt ra được. Mi mt ngày qua đi là mt ngày tôi cm giác như mình va đi qua mt gic mng hãi hùng.

Mt đêm qua đi trong gic ng vùi mt nhc nhng n c, tnh gic là tôi li đối mt vi nhng dn vt. Tôi luôn luôn mang nng trong lòng mình mt câu hi: Làm sao để dt được ti li?

Tôi đã yêu P. và có mt mi tình đầu sâu đậm trước khi kết hôn vi v tôi sau này. Tôi và P. tình c gp nhau trên sân ga thành ph Vinh. Ngày đó, tôi va nhp ngũđang trên đường vào đơn v. Còn P. trên đường nhp hc mt trường cao đẳng phía Nam.
Có l s phn đã sp đặt, không hn mà chúng tôi cùng lên mt chuyến tàu tc hành Bc - Nam, và toa tàu ch nhng người lính tr như tôi sát ngay cnh toa tàu có P. ngi. Sut đêm trên tàu, chúng tôi đã nói chuyn vi nhau đủ th chuyn trên tri dưới b. Tui tr trái tim rng m nhiu khao khát nên chúng tôi d dàng xích li gn nhau, m rng tâm hn mình.

Tình yêu nhng rung động đầu đời gia người con trai 18 tui và cô gái cũng va chm tròn 18 tui bt đầu t cái nhìn đầu tiên. Ngay t giây phút gp g nhau, chúng tôi đã biết trái tim mình thuc v nhau mãi mãi. Đơn v tôi đóng quân Vũng Tàu. P. hc TP HCM. Tình yêu theo nhng cánh thư xếp đầy trong hành trang tui tr ca hai đứa. Vài tháng mt ln, nhng ngày ngh cui tun, hai đứa li c tìm mi cách để được gp nhau.

Khi thì tôi xin đơn v hai ngày nhy xe đò lên TP HCM thăm P.; lúc thì P. ln li xung Vũng Tàu thăm tôi. Hnh phúc nht là nhng dp ngh hè ca P. trùng vi k phép ca tôi. Chúng tôi khoác ba lô cùng nhau bt xe tc hành v quê. Quê P. tn Nghĩa Đàn, còn tôi Nghi Lc. Xa cách nhau đến hơn trăm cây s nhưng tun nào hai đứa cũng tìm mi cách để ti thăm nhau.

Tình yêu đầu đời như mt cơn say ngt ngào và ám nh. Chúng tôi đã hn nhau mt ngày nào đó, khi P hc xong, tôi cũng xut ngũ có công vic n định thì s đưa b m hai bên gp g và thưa chuyn vi nhau để cho hai đứa nên v nên chng.

Nhưng cuc đời đâu được như ước nguyn. Khi P. sang năm th hai thì tôi được đơn v c ra nước ngoài hc mt khoá hc k thut quân s trong thi gian 1 năm. Ngày chia tay, P. khóc mãi và ha s ch tôi tr v dù khoá hc có lâu đến bao nhiêu. Tôi không ng, đó là cuc chia ly mãi mãi ca mi tình đầu. 2 năm sau, P. tt nghip ra trường và v thành ph Vinh công tác mt cơ quan tài chính. P. vn chung thu đợi tôi như đã ước hn.

Mi tun, P. viết cho tôi 2, có khi 3 lá thư đều đặn, và thường xuyên gi đin thoi cho tôi. Nhưng khoá hc ca tôi dài hơn d kiến 1 năm. Sau khi tt nghip khoá hc, do kết qu xut sc, tôi được c thng hc tiếp hàm th 1 năm na. Vy là gic mơ v mt mái m gia đình, v mt hnh phúc bình d vi P đành phi gác li thêm 1 năm na.

Tôi đã tính chuyn s xin ngh phép v nước để cưới P. sau khi hoàn thành khoá hc. Tôi cũng đã viết thư thưa chuyn vi b m tôi vic tôi và P yêu nhau đã my năm nay và đã tìm hiu nhau rt k để có th đi đến hôn nhân.

Tôi xin phép b m tôi đợt ngh phép này tôi v nước s tính chuyn nh b m tôi mang tru cau đến nhà b m P. để xin phép cho chúng tôi nên v nên chng. Mi vic bàn tính v đám cưới, tôi cũng đã trao đổi trong thư và qua đin thoi vi P. tht k càng. P. cũng đã thng nht vi mi bàn tính ca tôi như trong thư. Chúng tôi không có điu gì phi lo lng hay nghĩ ngi na.

Lch ngh phép din ra chm mt 6 tháng so vi bàn tính ca tôi vi P. Chuyn đó cũng d hiu thôi vì tôi là cán b quân đội, xin ngh phép còn phi tu thuc v lch hc bên kia, và được s đồng ý ca đơn v Vit Nam. Giy t xin đi, xin li, báo cáo đơn v phi 6 tháng sau mi được duyt. Ngày cm vé máy bay v nước, tim tôi mun nhy khi lng ngc. P. ha s ra sân bay Ni Bài đón tôi cùng gia đình. Tôi háo hc và sung sướng vô cùng...

Bao nhiêu nh nhung, ch đợi mong ước ch chc v oà khi máy bay đáp xung sân bay Ni Bài. Tôi ch chc khóc oà lên khi nhìn thy b m tôi mà không thy bóng dáng ca P. đâu. P. đã không đến như đã ha hn vi tôi. Lúc đó, tôi ch nghĩ là do có th P. ngi ngùng vi b m tôi, hơn na hai bên gia đình cũng chưa đến nhà nhau để thưa chuyn nên P. gi ý, và vì thế đã không dám vượt quãng đường 350km cùng b m tôi ra sân bay đón tôi.

Tôi đã đưa ra bao nhiêu lý do để bin minh cho vic vng mt ca P. Tôi gi đin cho P nhưng cơ quan P. mi người bo P. đi vng. Tôi rt lo lng và gn như phát điên lên vì không làm sao liên lc được vi P. Linh cm trong tôi có điu gì đó không lành đang xy ra gia tôi và P.

V đến sân ga Vinh, tôi nhìn thy P. đang đợi tôi đó. Không giu ni cm xúc, tôi b b m đang ng ngàng nhìn P, chy ù li bên P và chc ôm chm ly cô y. P. lùi li và lý nhí nói vi tôi: "Anh ơi, em không phi là ch P. Em là em gái ca ch P., ch bo em ra đón anh".

Tôi khng người li. Đến bây gi, sau gn 3 năm yêu nhau, tôi mi biết P có mt người em gái song sinh ging P. như hai git nước.  Nhng ln tôi và P. v hè, đưa nhau lên nhà P. để thăm P., tôi chưa bao gi gp em gái song sinh ca P. Vì em gái P đi hc Vinh không v. Tôi cũng không hiu vì sao không ln nào tôi gp em gái ca P c.

Có th do hai ch em hc hai nơi, mi ln tôi lên nhà vô tình không gp M. nên tôi cũng không biết P. có em gái song sinh là M. Vi li, hình như khi yêu, người ta ch biết qun quýt ly nhau mà quên mt vic phi biết c nhng thành viên khác trong gia đình người mình yêu. Tôi vô tư và bn thân P. cũng không nói gì nên tôi không h biết.

Sau nhng phút giây bi ri ban đầu vì tôi suýt nhm em gái ca P. vi P., cui cùng tôi và M cũng nói chuyn vi nhau. Không hiu sao, mi cm xúc khi tr v Vit Nam và mong mun được gp P ca tôi c mi lúc li b nén li thành mt tng đá đè nng trong ngc. Bao nhiêu ro rc, háo hc mong đợi ch chc v oà như thác lũ, gi b bt ng chn đứng li như có mt vách núi trước mt (còn nữa)
Theo ANTG