13 tháng 6, 2011

XẢ STRESS: BÍ MẬT CỦA CÁC NHÓM MÁU(tiếp theo)

VỊ TRÍ ƯA THÍCH CỦA CÁC NHÓM MÁU

CÁC NHÓM MÁU HỒI MẪU GIÁO

Nhóm máu A là người coi trọng các nguyên tắc nhất trong tất cả các nhóm

Nhóm máu O sẽ ngoan ngoãn chấp hành cho đến khi...không có ai giám sát nữa

Còn quan điểm của nhóm máu B là: Không có giới hạn nào là không thể phá vỡ

Nhóm AB sẽ tôn trọng các nguyên tắc theo một cách rất riêng

Và khi tất cả các nhóm máu ở chung thì khung cảnh nó sẽ như thế này
(Kỳ sau: Tay lái của nhóm máu nào đáng tin cậy nhất và Các nhóm máu với bức hoạ nàng Monalisa)

0 comments: