16 tháng 6, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay


Anh..
và em…
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa..

Dẫu có buồn, dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu..
(St)

0 comments: