15 tháng 3, 2011

XẢ STRESS: Thơ vui chứng khoán - BẪY!

Đầu phiên đặt lệnh mua trần
Cuối phiên giảm điểm muôn phần đắng cay
Ai ơi nhớ lấy câu này
Cứ ham đua lệnh có ngày lỗ to
Về nhà vợ lại mắng cho
Sao mà “khôn” rứa, “bẫy bò” biết không?


Cổ về cắt lỗ vừa xong
Mấy chú quỹ lớn đồng lòng đánh lên
Đóng phiên mụ vợ lại rên
“Bẫy gấu” học mãi mà quên mất à?”
(St)

0 comments: