26 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những ngả đường đẹp như trong mộng!


Đôi khi, có những con đường mang vẻ đẹp mê hoặc tới mức chúng ta không cần biết nó sẽ dẫn đi đâu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(St)